Инвестиционно-инновационная деятельность на предприятии
Автор Administrator   
24.04.2008 г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Закон України Про внесення змін до закону України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” від 1 грудня 1998 р. № 284 – ХIY // Голос України –98 –22 грудня с 6 – 9.
2. Закон України Про внесення змін до деяких Законів України з метою підтримки науковой і науково-технічної діяльності.
3. Указ Презедента Украины об утвержденнии положения О совете по вопросам науки и научно-технической политике при Президенте Украины от 11 июня 96 года № 409/96 // Деловая Украина 19 июня с.6.
4. Постанова кабміну Про реалізацію пріорететніх напрямів розвитку науки і техніки // Вісник НАІ України –94 –9 –10 с.5.
5. Постановление кабмина Украины “О внесение изменении и дополнении

Постановления КМУ “Осоздании гос. Инновационнго фонда”” от 18.02.92 г.

№77 // Дело –94 –5.
6. Вакарина С.И. Инвестиции в Украине –К. : «Конкорд»,1996г.
7. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник – 2е переработанное и дополненое . –

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ 1995г.
8. Ильнкова С.Д. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. –М.: Банки и биржи, 1997г.
9. Покропівний С.Ф. Економіка підприємства. –К.: Хвиля – Пресс, 1995, 2т.
10. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. -К.:

Товарищество «Знання», КОО ,1998г.
11. Дронов Д. Информационный рынок инноваций и ноу-хау. «Бизнес- информ» №21, 1996г.
12. Ковальчук Т. Инновационная деятельность в Украине. «Бизнес- информ»,

№10, 1996г.
13. Панасюк Б. Деякі підходи до прогнозування науково-технологічної та інноваційної сфер. “Економіка Украйни”, №3, 1999г.
14. Тимощук Л. Винахідницька та ліцензіїнв інноваційна активність в економіці. “Економіст”, №3, 1999г.
15. Новицкий Н. Ориентиры инвестиционной и инновационной деятельности.

«Економист», №3 1999г.
16. “Інноваціїна діяльність, як фактор підвищення еффектівності відчизняної економіки” Фінанси України, №6,1998г.
17. Бюллетень НДІС Держкомстату України, 3 квартал 1998р.

18. Статистичний бюллетень за 1 півріччя // Міністерство статистики

України. –1995р.
19. Информаціїний бюллетень за липень-серпень 1997р. // Міністерство статистики України. –1998р.

 
« Пред.   След. »

RSS 2

.

Юличка
(2012-03-06 00:15:07)
igor091161
(2012-03-01 20:43:12)
nadinna
(2012-02-17 16:05:42)
Талгат
(2011-11-02 16:25:33)
Aidano4ka
(2011-10-12 07:44:42)
.