Әм≥ре Қашаубаев
јвтор Administrator   
31.10.2008 г.
Әм≥ре Қашаубаев 1888 жылдың ш≥лде айында туылған. “уған жер≥ – Ўығыс Қазақстан, қаз≥рг≥ —емей облысы, јбай ауданы, Қайнар селосында тұрған.  едей шаруа жанұ€сында туып өскен. Қазақстан ұлттық театр өнер≥н≥ң нег≥з≥н салушылардың б≥р≥. Өнер жолын 1917 жылы бастады. 1921-1924 жылдары —емейде құрылған Қазақ —овет жастарының ағарту ұйымы (≈с-аймаққа) мүше болып, әнш≥л≥к өнер≥н шыңдай түст≥. 1924 жылы осы қалада ұйымдастырылған халық өнерпаздарының байқауына (әнш≥лер сайысына) қатысып, бас бәйгеге Ѕайжановпен б≥рге ие болды. 1925 жылы Қызылордада өткен Қазақстан —оветтер≥н≥ң бес≥нш≥ съез≥ мен 1927 жылы ћосквада болған —оветтерд≥ң төрт≥нш≥ съез≥не делегат болып, әр≥ делегаттар үш≥н ұйымдастырылған концертке қатысты. 1925 жылы ѕариж қаласында өткен Ѕүк≥л дүние жүз≥не сән өнер≥ көрмес≥нде «јғаш а€қ», тағы басқа әндерд≥ орындап, ек≥ бәйгемен қоса, күм≥с медальды иеленд≥. —өйт≥п, Әм≥ре Қашаубаев шет елде өнер көрсеткен тұңғыш қазақ әнш≥с≥ болды. 1927 жылы сәу≥р айында Әм≥ре Қашаубаев ћосква консерватори€сында қазақ әндер≥н астана көрермендер≥ алдында тамылжыта шықады. —ол жылы √ермани€ның ћайндағы ‘ранкфурт қаласында өткен халықаралық музыкалық көрмеде өнер көрсет≥п, тағы да қазақтың халық әндер≥н әлемге паш етт≥. ќның орындауындағы әндер сәнд≥ ырғағымен, нәз≥к нақышымен, сазды әуен≥мен ерекшеленед≥. ј. ¬. «атаевич Әм≥ре Қашаубаевтың әнш≥л≥к өнер≥н өте жоғары бағалап, одан көптеген әндерд≥ жазып алды. Әм≥ре Қашаубаевтың орындауында 1925 жылы ћосквада фонографқа жазылып алынған «∆алғыз арша», «Үш дос», «јғаш а€қ», «ƒударай», «Ѕесқарағай» әндер≥н 1974 жылы музыка зерттеуш≥с≥ әр≥ музыкант ∆. Ўәкәр≥мов тауып, оларды техникалық өңдеуден өткеннен кей≥н қайтадан күйтабаққа түс≥рд≥. 1925 жылы Қызылордада ашылған Қазақ драма театрының алғашқы актерлер≥н≥ң б≥р≥ болып қабылданады. ќсы театрда 1926 жылы ћ. ќ. Әуезовтың «≈ңл≥к- ебек» трагеди€сы алғаш қойылғанда ∆апал рол≥нде ойнайды.  ей≥ннен Қоскелд≥, қойшы, ∆арас, јқын (ћ. Әуезовтың «Қаракөз», «Ѕәйб≥ше-тоқал» және « јйман-Ўолпанында») қари€ (ћ. “риггерд≥ң «—үңгу≥р қайығында»), («Ўайхана қожасы»), (ƒ.ј.‘урмановтың «Ѕүл≥нш≥л≥нде»), тағы да басқа әр алуан кей≥пкерлерд≥ң образын жасады. 1933 жылға дей≥н театрда әнш≥-актер болған. Әм≥ре Қашаубаев 1934 жылы музыкалық театрға (қаз≥рг≥ опера және балет театры) ауысады. Әнш≥н≥ң өм≥р≥ мен творчестволық жолы туралы Ўәкәр≥мовтың « Әм≥ре» 1973 жылы, «Ән жұлдызы» 1978 жылы, «Әм≥ре Қашаубаев» 1980 жылы, атты зерттеу еңбектер≥, Қ. ∆армағамбетовтың «Әнш≥ азамат» 1951 жылы және ћ. “оқж≥г≥товтың «Ән атасы - Әм≥ре» 1972 жыл, к≥таптары жарық көрд≥.
 
« ѕред.   —лед. »

RSS 2

.

ёличка
(2012-03-06 00:15:07)
igor091161
(2012-03-01 20:43:12)
nadinna
(2012-02-17 16:05:42)
“алгат
(2011-11-02 16:25:33)
Aidano4ka
(2011-10-12 07:44:42)
.